Otsing ja saated

MP3

Kõik podcast.kuku.ee salvestused on saadaval nüüd ja edaspidi edaspidi MP3-na, kvaliteet (bitrate) varieerub veidi saate iseloomust sõltuvalt, lühi-intervjuude puhul näiteks saame kasutada suuremat pakkimistihedust kui muusikasaadete puhul.